Plan szkoleń i wydarzeń:

   styczeń 2019

13 stycznia 2019 r. - Afazja a dyzartria - diagnoza różnicowa, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

26-27 stycznia 2019 r. - Smyko-Multisensoryka, Aleksandra Charęzińska - WIĘCEJ

   luty 2019

1-3 luty 2019 r. - Zimowa Szkoła AAC, Magdalena Grycman - WIĘCEJ

23 luty 2019 r. - Afazja - moduł II, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

24 luty 2019 r. - Afazja - moduł III, Marlena Puchowska - szkolenie zamknięte

   marzec 2019

8-10 marca 2019 r. - Zimowa Szkoła Neurologopedów: Afazja - moduły: I-III, Marlena Puchowska - WIĘCEJ

23 marca 2019 r. - Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy + warsztaty, Mira Rządzka - WIĘCEJ

24 marca 2019 r. - Ankyloglossia u noworodków i niemowląt + warsztaty, Mira Rządzka - WIĘCEJ

   kwiecień 2019

12 kwietnia 2019 r. - Konsultacje dzieci - niedokształcenie mowy o typie afazji, Anna Paluch & Elżbieta Drewniak

13-14 kwietnia 2019 r. - Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, Anna Paluch & Elżbieta Drewniak -  WIĘCEJ

    maj 2019

4 maja 2019 r. - CAPD Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

11-12 maja 2019 r. - Szkolenie zamknięte, Marlena Puchowska

18-19 maja 2019 r. - Pomoc onkologopedy osobom po laryngektomii całkowitej, Agnieszka Hamerlińska

24-25 maja 2019 r. - Program szkoleniowy Anny Regner: moduł 1 + moduł 2 + praktyka, Anna Regner - termin może ulec zmianie

26 maja 2019 r. - Przychodzi dziecko do logopedy, Magdalena Mazur - WIĘCEJ

    czerwiec 2019

15 czerwca 2019 r. - Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, Marzena Machoś

16 czerwca 2019 r. - Nie patrzy, nie słucha, nie mówi, Marzena Machoś

29 czerwca 2019 r. - Dyzartria wyzwaniem dla logopedy, Magdalena Mazur